OITiW Blok B Wynalazczość – wyniki

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok B – Wynalazczość

eliminacje okręgu Poznań i okręgu Wielkopolska Północna

 

Przy współudziale Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zorganizował eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Eliminacje zostały zorganizowane przy wsparciu finansowym Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

OITiW Blok B – Wynalazczość opiera się na znajomości przez jego uczestników wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej oraz historii wynalazków.

Eliminacje okręgowe odbyły się w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu w dniu 4 kwietnia 2022 r. Na eliminacje okręgowe zgłoszono laureatów eliminacji szkolnych z 5 szkół, w tym: 2 szkoły z okręgu Poznań i 3 szkoły z okręgu Wielkopolska Północna.

Laureatów wyłoniła Komisja powołana przez Komitet Okręgowy OITiW w następującym składzie: Zbigniew Ciupiński, Adam Ciupiński, Anna Dotka.

Eliminacje przebiegały w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W etapie pisemnym udział wzięli wszyscy zgłoszeni uczestnicy. Każdy uczestnik odpowiadał na 30 pytań testowych oraz rozwiązywał 3 zadania praktyczne (polegające na praktycznym zastosowaniu przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej).

Do finału ustnego, zakwalifikowało się 10 uczestników z największą liczbą punktów uzyskaną w eliminacjach pisemnych.

Każdy z uczestników finału odpowiadał na trzy wylosowane pytania. Ostateczna klasyfikacja została przeprowadzona na podstawie zdobytych punktów w obu etapach.

Komisja przyznała laureatom eliminacji okręgowych OITiW Blok B Wynalazczość:

I miejsce: Julia Świercz z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

II miejsce: Zofia Zaworska z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

III miejsce: Lidia Majchrzak z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

IV miejsce: Zuzanna Michalak z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

V miejsce: Paweł Sulich z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

VI miejsce: Krzysztof Grajek z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

VII miejsce: Tomasz Borowski – Dobrowolski z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

VIII miejsce: Adrian Nowak z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

IX miejsce: Jakub Słowiński z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

X miejsce: Mikołaj Nowak z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

 

Komisja postanowiła, że w eliminacjach ogólnopolskich udział wezmą dwie trzyosobowe drużyny:

– z okręgu Poznań (Paweł Sulich, Krzysztof Grajek, Tomasz Borowski – Dobrowolski),

– z okręgu Wielkopolska północna (Julia Świercz, Zofia Zaworska, Lidia Majchrzak).

 

W klasyfikacji zespołowej w okręgu Poznań:

– I miejsce zajął Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu,

– II miejsce zajęło Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu,

w okręgu Wielkopolska północna:

– I miejsce zajął Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,

– II miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy,

– III miejsce zajął Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Eliminacje ogólnopolskie OITiW Blok B – Wynalazczość, organizowane przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów odbędą się w dniach:

12.05.2022 – I etap pisemny,

27.05. – 29.05.2022 r. – II etap pisemny i III etap ustny w Liceum Ogólnokształcącym nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim.