Kontakt

 

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji
ul. Kramarska 26
61-773 Poznań
tel. 61 852 80 10
Dyrektor Biura: mgr inż. Zbigniew Ciupiński
Organ założycielski: Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS Nr 0000042889
Forma prawna: stowarzyszenie
NIP: 778-10-09-889
REGON: 001241243
Nr konta bankowego: Bank Pekao S.A. O/Poznań
Nr 86 1240 6595 1111 0000 5624 7637

 

Wizyty w siedzibie firmy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym spotkania

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji.