Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowana jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w dwóch blokach:

– Blok A – Innowacje Techniczne, w którym następuje ocena prac wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Dokonywana jest ocena wiedzy i umiejętności ucznia, wartość badawcza i walory techniczne wykonywanej pracy. Prace oceniane są w czterech grupach – (1) Pomoc dydaktyczna, (2) Pomysł Ekologiczny, (3) Usprawnienie softwarowo-techniczne, (4) Pomysł techniczny, a najlepsze kierowane są na finał centralny.

– Blok B – Wynalazczość, w którym sprawdzana jest wiedza uczniów z szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Uczniowie biorą udział w dwuetapowym konkursie pisemnym (test i pytania otwarte) oraz w konkursie ustnym, mającym za zadanie wyłonić laureatów. Najlepsze drużyny biorą udział w finale centralnym Olimpiady.

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji jest organizatorem eliminacji okręgowych Olimpiady dla okręgów Poznań i Wielkopolska Północna

OITiW Blok A Innowacje Techniczne – wyniki

[19 kwietnia 2022]

                                          Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje techniczne eliminacje okręgu Poznań i okręgu Wielkopolska północna   W dniach 13-19 kwietnia 2022 r. odbyła się ocena prac nadesłanych na eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji […]

OITiW Blok B Wynalazczość – wyniki

[19 kwietnia 2021]

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość eliminacje okręgu Poznań i okręgu Wielkopolska Północna   Przy współudziale Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zorganizował eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Eliminacje zostały zorganizowane przy wsparciu finansowym Kuratorium Oświaty w […]

OITiW Blok A Innowacje Techniczne 2022

[2 marca 2022]

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu informuje, że eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne odbędą się zdalnie w formie oceny przesłanych prac w formie elektronicznej.   Prace wraz z dokumentacją zgłoszeniową należy przesyłać na adres e-mail: biuro@wktir.poznan.pl do dnia 7 kwietnia 2022 r.   WKTiR jest organizatorem OITiW […]

OITiW Blok B Wynalazczość 2022

[]

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu informuje, że eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość odbędą się w Zespole Szkół Łączności przy ul. Przełajowej 4   w dniu 4 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00   WKTiR jest organizatorem OITiW w dwóch okręgach: poznańskim i północnowielkopolskim. W trakcie eliminacji okręgowych […]

Wyniki OITiW Blok A Innowacje Techniczne 2021

[19 kwietnia 2021]

Wyniki OITiW Blok A Innowacje Techniczne – prace, które zostają przekazane na finał ogólnopolski Olimpiady   W OKRĘGU POZNAŃ   w grupie „R” – pomysł techniczny I miejsce ex aequo Autor: Mateusz Sierakowski Tytuł pracy: „Pojazd elektryczny PROTOTYPE ONE” Opiekun merytoryczny pracy: Danuta Hewelt Szkoła: VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki   I miejsce ex aequo […]