• Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu

    Szkolenia, doradztwo, dotacje

  • Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu

    Szkolenia, doradztwo, dotacje

Witamy serdecznie

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu jest Stowarzyszeniem Naukowo–Technicznym.

Członkami WKTiR są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne po złożeniu deklaracji przystąpienia do WKTiR.

Misją WKTiR jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości polegające na prowadzeniu kompleksowej, najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych przez wykorzystanie postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego, skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników a przez to lepsze przystosowanie do rosnącej konkurencji.

Czytaj więcej

Kontakt z nami

 

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji
ul. Kramarska 26
61-773 Poznań
tel. 61 852 80 10
Dyrektor Biura: mgr inż. Zbigniew Ciupiński
Organ założycielski: Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS Nr 0000042889
Forma prawna: stowarzyszenie
NIP: 778-10-09-889
REGON: 001241243
Nr konta bankowego: Bank Pekao S.A. O/Poznań
Nr 86 1240 6595 1111 0000 5624 7637