Do pobrania

Regulamin_mechantronika_wraz_z_zacznikami_zmiana Regulamin Olimpiady w Elektronice i Mechatronice 2022/2023

Regulamin_Olimpiada_Informatyczna_i_Telekom_zmiany_2023  – Regulamin Olimpiady w Telekomunikacji i Informatyce 2022/2023

Regulamin_Ochrona_rodowiska Regulamin Olimpiady w Ochronie Środowiska 2022/2023

Regulamin_mechanika Regulamin Olimpiady w Mechanice 2022/2023

RegulaminOWoW  – Regulamin Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 2022/2023