Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

 • wynalazków i wzorów użytkowych
 • wzorów przemysłowych
 • znaków towarowych
 • oznaczeń geograficznych
 • umów licencyjnych
 • zastępstwa w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP
 • zastępstwa przed sądami
 • zastępstwa przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO)
 • przygotowywania opinii i ekspertyz
 • przygotowywania i negocjacji umów z zakresu własności intelektualnej
 • prawa autorskiego
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji

 

Rzecznicy patentowi:

Zbigniew Ciupiński

+48 601 88 59 51

Adam Ciupiński

+48 793 004 860