O firmie

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu jest Stowarzyszeniem Naukowo–Technicznym. 

Członkami WKTiR są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne po złożeniu deklaracji przystąpienia do WKTiR.

Misją WKTiR jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości polegające na prowadzeniu kompleksowej, najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych przez wykorzystanie postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego, skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników a przez to lepsze przystosowanie do rosnącej konkurencji.

WKTiR prowadzi główne rodzaje działalności dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

  • usługi doradcze o charakterze ogólnym;
  • usługi szkoleniowe;
  • usługi informacyjne.

 

W ramach WKTiR działa Kancelaria Prawno-Patentowa.

WKTiR jako instytucja otoczenia biznesu opiera swoją działalność na zasadzie „non for profit”, co oznacza, że zysk z działalności gospodarczej przeznacza na cele statutowe.

Zarząd WKTiR w Poznaniu:

Zbigniew Ciupiński – przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kęsy – wiceprzewodniczący Zarządu

Adam Ciupiński – sekretarz Zarządu

Ryszard Chmielewski – członek Zarządu

Anna Dotka – członek Zarządu