Usługi Doradcze

Oferta usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw

  • udzielanie porad w zakresie ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji;
  • opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowych do Urzędu Patentowego wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w celu uzyskania ochrony w urzędach patentowych w Polsce i w innych krajach;
  • opracowywanie na zlecenie zakładów pracy zakładowych regulaminów postępowania z projektami wynalazczymi;
  • inne specjalistyczne usługi doradcze według zapotrzebowania przedsiębiorców lub osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;

 

Zatrudniamy doświadczonych rzeczników patentowych i konsultantów!