Wyniki eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 2023

WYNIKI ELIMINACJI OKRĘGOWYCH – OKRĘG POZNAŃ

Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości,

która odbyła się w dniu 13 marca 2023 roku w Poznaniu

 

 

Eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości odbyły się zgodnie z „Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości rok szkolny 2022/2023”, który został wydany przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w sierpniu 2022 roku.

Eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości dla młodzieży szkół ponadpodstawowych zostały zorganizowane przez stowarzyszenie Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu przy współudziale Kuratorium Oświaty w Poznaniu w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu w dniu 13 marca 2023 roku.

 

Eliminacje przebiegały w formie pisemnej.

W etapie pisemnym wzięli udział wszyscy uczestnicy. Każdy uczestnik otrzymał 30 pytań testowych (z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków) oraz 3 zadania praktyczne: pierwsze dwa, polegające na praktycznych umiejętnościach stosowania przepisów prawa własności przemysłowej oraz jedno polegające na wypełnieniu druku zgłoszenia projektu wynalazczego.

 

Na eliminacje OWoW zgłoszone zostały 4 drużyny, w których wzięło udział 12 uczestników.

Komisja przyznała laureatom eliminacji okręgowych OWoW:

I miejsce, dyplom uznania

Wiktoria Gorczyńska

Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie

 

II miejsce, dyplom uznania

Oliwier Szafrański

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 

III miejsce, dyplom uznania

Adrian Sztucki

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 

IV miejsce, dyplom uznania

Tomasz Borowski-Dobrowolski

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 

V miejsce, dyplom uznania

Julia Adamska

Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie

 

VI miejsce, dyplom uznania  

Julia Grabarkiewicz

Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu

 

VII miejsce, dyplom uznania

Anastazja Wachowiak

Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu

 

VII miejsce, dyplom uznania

Kacper Biernacki

Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie

 

IX miejsce, dyplom uznania

Wiktor Piestrzyński

Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu

 

X miejsce, dyplom uznania

Weronika Nadolna

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

 

W klasyfikacji zespołowej w okręgu Poznań:

– I miejsce zajął Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu;

– II miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie;

– III miejsce ex aequo zajęło Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu i Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

 

Komisja postanowiła, że w eliminacjach ogólnopolskich, które odbędą się w dniach 13-14.04.2023 w Nisko,  Okręg Poznań reprezentować będą:

  1. Wiktoria Gorczyńska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie;
  2. Oliwier Szafrański, Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu;
  3. Adrian Sztucki, Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.

Opiekunem drużyny z okręgu Poznań na eliminacjach ogólnopolskich będzie Stanisław Sitek z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.