OITiW Blok A Innowacje Techniczne – wyniki

                                       

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok A – Innowacje techniczne

eliminacje okręgu Poznań i okręgu Wielkopolska północna

 

W dniach 13-19 kwietnia 2022 r. odbyła się ocena prac nadesłanych na eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, które zorganizowane zostały przez Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne odbyły się zdalnie poprzez internet.

Laureaci eliminacji szkolnych przesłali swoje prace do WKTiR w Poznaniu a Komisja oceniająca zapoznała się z nimi.

 

Do eliminacji okręgowych zgłoszone zostały:
– 2 prace w grupie R – pomysł techniczny;
– 2 prace w grupie P – pomoc dydaktyczna;
– 1 praca w grupie E – pomysł ekologiczny.
Łącznie zgłoszonych zostało 5 prac z 4 szkół ponadgimnazjalnych, w których łącznie wzięło udział 9 uczniów.

Komisja ustaliła następującą kolejność prac konkursowych:

 

 

W OKRĘGU POZNAŃ

 

w grupie „R” – pomysł techniczny

I miejsce– puchar, dyplom i nagroda rzeczowa

Autor: Mikołaj Nowinka

Tytuł pracy: „Zastosowanie systemów zwalczania bakterii i wirusów w nowoczesnych urządzeniach dźwigowych”

Opiekun merytoryczny pracy: Andrzej Kaźmierczak

Szkoła: Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Narodowej

 

w grupie „P” – pomoc dydaktyczna

I miejsce ex aequo – puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

Autorzy: Michał Bartkowiak, Dominik Bonicki

Tytuł pracy: „Pi portable inteligence”

Opiekun merytoryczny pracy: Beata Marciniak

Szkoła:  Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Narodowej

 

I miejsce ex aequo – puchar, dyplom i nagroda rzeczowa

Autor: Karol Nowacki

Tytuł pracy: „Cube timer – licznik mierzący czas poruszania się obiektów”

Opiekun merytoryczny pracy: Stanisław Sitek

Szkoła:  Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika

 

w grupie „E” – pomysł ekologiczny

I miejsce – puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

Autorzy: Adam Jurkiewicz, Jakub Wojciechowski, Kamil Ziółkowski

Tytuł pracy: „Badanie parametrów fizykochemicznych wód gruntowych bliskich nam obszarów Wielkopolski”

Opiekun merytoryczny pracy: Janusz Przybył

Szkoła:  Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 

W OKRĘGU WIELKOPOLSKA PÓŁNOCNA

 

w grupie „R” – pomysł techniczny

I miejsce – puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

Autorzy: Miłosz Maćkowiak, Adam Tulecki

Tytuł pracy: „Narzędzia do uprawy międzyrzędowej z hydraulicznym naprowadzaniem na rzędy”

Opiekun merytoryczny pracy: Jan Napierała

Szkoła: Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

 

Komisja stwierdziła, że ze względu na bardzo wysoki poziom merytoryczny, na eliminacje ogólnopolskie OITiW należy przesłać wszystkie prace z okręgu Poznań i okręgu Wielkopolska Północna w poszczególnych grupach.

 

Laureatom eliminacji okręgowych OITiW Blok A – Innowacje Techniczne  zostały przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Nagrody, puchary i dyplomy zostaną wysłane pocztą.