WYNIKI OCENY PRAC OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE

WYNIKI  OCENY PRAC ZGŁOSZONYCH

NA ELIMINACJE OKRĘGOWE – OKRĘG POZNAŃ

OLIMPIADY

INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE

Rok szkolny 2022/23

 

 

Eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice odbyły się zgodnie z „Regulaminem Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice” rok szkolny 2022/2023”, który został wydany przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w  kwietniu 2022 roku.

Eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice dla uczniów polskich szkół ponadpodstawowych zostały zorganizowane przez stowarzyszenie Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu przy współudziale Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W celu dokonania oceny i wyłonienia laureatów na eliminacjach okręgowych OITwEiM została powołana Komisja przez Komitet Okręgowy OITwEiM.

 

Komisja przyznała laureatom eliminacji okręgowych OITwEiM:

 

I miejsce, dyplom uznania

Autorzy:       Oskar Górecki, Antoni Budzaj

Tytuł pracy: „Tablica wyników sportowych”

Szkoła:          Zespół Szkól Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 

 

 II miejsce ex aequo dyplom uznania

Autorzy:        Miłosz Trafny, Leszczyński Maksymilian, Mateusz Janc

Tytuł pracy: Okulary wspomagające osoby niewidome w życiu codziennym

Szkoła:          Technikum Elektroniczno-Mechaniczne Centrum

                       Kształcenia   Zawodowego i  Ustawicznego w Poznaniu

 

II miejsce ex aequo dyplom uznania

Autorzy:        Dominik Surdyk, Tymoteusz Wrembel, Bartosz Pokorski

Tytuł pracy: System bezpiecznego sterowania drzwiami windy osobowej z  możliwościami inspekcji serwisowej przez sieć telekomunikacyjną

Szkoła:       Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu                      

 

 IV miejsce, dyplom uznania

Autorzy:        Maciej Majchrzak, Jędrzej Sternal

Tytuł pracy: Linia transportowa – automatyzacja przemysłu

Szkoła:          Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu                      

 

V miejsce, dyplom uznania i nagroda rzeczowa

Autorzy:        Paweł Pórolniczak

Tytuł pracy: Modułowy System Inteligentnego Domu

Szkoła:          Zespół Szkól Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 

Wyróżnienie, dyplom uznania

Autorzy:       Konrad Żebrowski, Jędrzej Soszyński

Tytuł pracy: Urządzenie do przyspieszania ferromagnetyków  – ulepszenie działa Gaussa

Szkoła:          Liceum Akademickie Da Vinci w Poznaniu

 

Wyróżnienie, dyplom uznania

Autorzy:       Oskar Górecki, Antoni Budzaj

Tytuł pracy: Kontroler LED RGB

Szkoła:          Zespół Szkól Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 

Komisja postanowiła, że w eliminacjach ogólnopolskich OITwEiM, Okręg Poznań reprezentować będą następujące prace uczniów:

 

Za zajęcie I miejsca

Autorzy:       Oskar Górecki, Antoni Budzaj

Tytuł pracy: „Tablica wyników sportowych”

Szkoła:          Zespół Szkól Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 

 Za zajęcie II miejsca ex aequo

Autorzy:        Miłosz Trafny, Leszczyński Maksymilian, Mateusz Janc

Tytuł pracy: Okulary wspomagające osoby niewidome w życiu codziennym

Szkoła:          Technikum Elektroniczno-Mechaniczne Centrum

                       Kształcenia   Zawodowego i  Ustawicznego w Poznaniu

 

Za zajęcie II miejsce ex aequo 

Autorzy:          Dominik Surdyk, Tymoteusz Wrembel, Bartosz Pokorski

Tytuł pracy: System bezpiecznego sterowania drzwiami windy osobowej z  możliwościami inspekcji serwisowej przez sieć telekomunikacyjną

Szkoła:          Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu